Hỏi đáp

DoctorBear bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của tôi bằng cách nào?

Gói khám sức khoẻ

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng

Sau ngày hẹn vẫn chưa được hỗ trợ, tôi phải làm sao?

?
Chính sách quyền riêng tư của DoctorBear

Chúng tôi biết rằng quý vị dựa trên lòng tin để chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi. Chúng tôi coi trọng điều này và cam kết đảm bảo tôn trọng quyền riêng tư của quý vị khi quý vị truy cập trang web, truy cập ứng dụng hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng xem kỹ Tuyên bố này để tìm hiểu các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi điều hành dịch vụ trực tuyến cung cấp cho người dùng những đề xuất về các dịch vụ tư vấn sức khỏe và các dịch vụ liên quan. Trong Tuyên bố này, những nội dung trên được gọi chung là Dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi do Công ty cổ phần Doctor Bear sở hữu và điều hành. Bằng cách truy cập các trang web và ứng dụng liên quan của chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị tương tự (tất cả đều được gọi là "Thiết bị"), quý vị chấp nhận các nguyên tắc được mô tả bên dưới. Chúng tôi, với vai trò một công ty toàn cầu, hoạt động ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ có luật pháp và phong tục khác nhau. Tuyên bố này mang đến tổng quan chung về các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi. THU THẬP THÔNG TIN Khi quý vị truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ và về quý vị để mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và phù hợp hơn. Chúng tôi thu thập tự động một số thông tin. Chúng tôi thu thập thông tin khác từ những nguồn khác nhau, bao gồm các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và các nguồn bên thứ ba độc lập khác. Khi quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cách "nhấp" vào trang web bên thứ ba hoặc khi quý vị truy cập trang web bên thứ ba thông qua Dịch vụ của chúng tôi, các trang web bên thứ ba đó có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi về việc quý vị sử dụng dịch vụ của họ. Thông tin được thu thập có thể bao gồm: Thông tin liên hệ, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ email Thông tin lập hóa đơn hoặc thanh toán (như số thẻ tín dụng, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực và địa chỉ thanh toán) Tên người dùng và mật khẩu Ảnh, đánh giá, bài đăng trên diễn đàn và mạng xã hội cùng với video quý vị có thể đã cung cấp cho chúng tôi Thông tin vị trí địa lý Thông tin thiết bị, chẳng hạn như thời điểm quý vị truy cập Dịch vụ của chúng tôi và thông tin về Thiết bị đã sử dụng (ví dụ: địa chỉ IP, phần mềm hoặc trình duyệt internet đã sử dụng, ngôn ngữ ưu tiên, mã định danh Thiết bị duy nhất và mã định danh quảng cáo) Hoạt động trực tuyến, bao gồm các trang quý vị đã truy cập, nội dung đã đánh giá và ứng dụng đã đánh giá Lịch sử sử dụng dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể thu thập, trong trường hợp quý vị đã cung cấp, thông tin về khách hàng khác, bao gồm địa chỉ email của họ và thông tin khác liên quan đến sức khỏe. Nếu quý vị chia sẻ thông tin về những cá nhân khác với chúng tôi, quý vị phải có được sự chấp thuận của họ. Quý vị phải có được sự chấp thuận của những cá nhân khác nếu cung cấp dữ liệu của họ cho chúng tôi. Ngoài những danh mục được nêu ở trên, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí nếu quý vị đã chỉ thị cho Thiết bị gửi thông tin này thông qua cài đặt quyền riêng tư trên Thiết bị đó hoặc nếu quý vị đã tải lên ảnh có gắn thẻ thông tin vị trí. Chúng tôi có thể sử dụng trực tiếp thông tin vị trí của quý vị và/hoặc chia sẻ vị trí của quý vị với các bên thứ ba. Chúng tôi thu thập và chia sẻ thông tin vị trí để cung cấp cho quý vị nội dung liên quan, nhằm phân tích việc quý vị sử dụng Dịch vụ, cải thiện Dịch vụ và cung cấp quảng cáo hoặc đề xuất theo ngữ cảnh. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng vị trí của quý vị để hiển thị cho quý vị các vị trí và các đánh giá về các cơ sở y tế hoặc phòng khám gần nhất hoặc ở xung quanh vị trí của quý khách. Quý khách có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của Thiết bị bất kỳ lúc nào, để tắt chức năng thu thập và chia sẻ thông tin vị trí và/hoặc chức năng gắn thẻ thông tin vị trí cho ảnh. Tuy nhiên, việc tắt chức năng chia sẻ vị trí có thể ảnh hưởng đến một số tính năng chúng tôi cung cấp. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về cài đặt quyền riêng tư của Thiết bị, quý vị nên liên hệ với nhà sản xuất của Thiết bị hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động để được trợ giúp. Vui lòng xem phần Cookie bên dưới để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie và công nghệ khác được mô tả trong phần này, bao gồm cả lựa chọn liên quan đến các công nghệ đó. SỬ DỤNG THÔNG TIN Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý vị nội dung liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi và tôn trọng luật về quyền riêng tư dữ liệu của các khu vực thẩm quyền khác nhau là nơi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin về quý vị để có thể giúp quý vị tận hưởng và sử dụng Dịch vụ, theo những cách sau: Đăng ký và quản lý tài khoản trên ứng dụng Doctor Bear của quý vị, bao gồm cho phép quý vị truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi Hỗ trợ kết nối với tài khoản Bác Sĩ Đánh giá sự quan tâm và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi Thông báo cho quý vị về các ưu đãi đặc biệt và sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi, các chi nhánh hoặc đối tác của chúng tôi cung cấp và có thể thu hút sự quan tâm của quý vị Liên lạc với quý vị Cho phép chúng tôi đăng đánh giá của quý vị, bài đăng trên diễn đàn, ảnh, video và nội dung khác Tùy chỉnh trải nghiệm của quý vị, bao gồm tùy chỉnh quảng cáo hiển thị với quý vị trên Dịch vụ của chúng tôi và trên internet Đưa ra kết luận về mối quan tâm hoặc sở thích của quý vị Mang đến cho quý vị trải nghiệm tối ưu hóa và nhóm người dùng Dịch vụ dựa trên, chẳng hạn như, cách sử dụng và thông tin nhân khẩu Gửi cho quý vị khảo sát hoặc lời mời nghiên cứu thị trường Trả lời câu hỏi và nhận xét của quý vị Giải quyết các tranh chấp hoặc khắc phục sự cố Ngăn chặn các hoạt động có khả năng phi pháp hoặc bị cấm Thực thi điều khoản sử dụng và thông báo của chúng tôi; và theo các mục đích khác được trình bày với quý vị tại thời điểm thu thập Xin lưu ý một số thông tin về quý vị là bắt buộc để chúng tôi cung cấp cho quý vị những ưu đãi thích hợp từ chúng tôi, các chi nhánh và đối tác khác sẽ hỗ trợ quý vị tận hưởng các lợi ích khác khi là người dùng đã đăng ký. CHIA SẺ THÔNG TIN Để cung cấp một số Dịch vụ, chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin với một số bên thứ ba khác, bao gồm nhóm các công ty của chúng tôi, trong các trường hợp sau: Nhóm các công ty của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ thông tin với các công ty trong nhóm liên kết để chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, chủ yếu là các dịch vụ liên quan đến sức khỏe và các dịch vụ liên quan khác, có thể thu hút sự quan tâm của quý vị. Những công ty và trang web này sẽ tuân thủ Tuyên bố này và tất cả các luật hiện hành điều chỉnh việc truyền thông tin quảng cáo. Nhà cung cấp. Chúng tôi chia sẻ thông tin với một số nhà cung cấp được sử dụng để hỗ trợ Dịch vụ, bao gồm hỗ trợ giao dịch, chẳng hạn như bất kỳ phòng khám hoặc các cơ sở y tê có liên kết với chúng tôi khi quý vị sử dụng các dịch vụ của họ thông qua ứng dụng của chúng tôi. Đối tác kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về quý vị, Thiết bị và việc quý vị sử dụng Dịch vụ với các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để có thể cung cấp cho quý vị nội dung liên quan hoặc để hỗ trợ thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ quý vị sử dụng trên ứng dụng của chúng tôi. Việc chia sẻ này thường tuân theo các thỏa thuận bằng văn bản bao gồm nghĩa vụ bảo mật và quyền riêng tư, tuy nhiên, lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát các nguyên tắc về quyền riêng tư của những đối tác kinh doanh bên thứ ba này. Các trang web truyền thông xã hội. Khi quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và chọn chia sẻ thông tin với các trang web truyền thông xã hội bên thứ ba, thông tin quý vị chia sẻ sẽ được chi phối bởi chính sách quyền riêng tư của các trang web truyền thông xã hội đó và cài đặt quyền riêng tư quý vị đã thiết lập với các trang web truyền thông xã hội đó. Các bên thứ ba khác, chẳng hạn như trang web chuyển đến. Các bên thứ ba cũng có thể hỗ trợ chúng tôi thu thập thông tin, ví dụ như điều hành các tính năng của trang web hoặc hỗ trợ việc thực hiện quảng cáo trực tuyến phù hợp với mối quan tâm của quý vị. Chúng tôi có thể chia sẻ phân khúc đối tượng và thông tin khác với các bên thứ ba sử dụng thông tin đó cho quảng cáo phù hợp với quý vị. Các bên thứ ba chỉ có thể thu thập hoặc truy cập thông tin khi cần thiết để thực hiện các chức năng được cho phép. Một số phiên bản hệ điều hành của Thiết bị cho phép quý vị từ chối một số loại chia sẻ thông tin, bao gồm chia sẻ với một vài mạng lưới quảng cáo nhất định. Vui lòng kiểm tra cài đặt Thiết bị nếu quý vị muốn giới hạn hoạt động theo dõi đó. BẢO MẬT THÔNG TIN Chúng tôi đã thực hiện các quy trình bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý phù hợp để giúp bảo vệ thông tin của quý vị. Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên cụ thể truy cập thông tin cá nhân và họ chỉ có thể làm như vậy cho các chức năng công việc được phép. Chúng tôi sử dụng mã hóa khi truyền thông tin giữa hệ thống của quý vị và hệ thống của chúng tôi, giữa hệ thống của chúng tôi và hệ thống của các bên mà chúng tôi chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng sử dụng tường lửa và các hệ thống phát hiện xâm nhập để giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép thông tin của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm bảo mật thông tin khỏi việc nhập hoặc sử dụng trái phép, lỗi phần cứng hoặc phần mềm hoặc các trường hợp khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. LƯU TRỮ THÔNG TIN Chúng tôi sẽ lưu giữ bản sao thông tin của quý vị miễn là quý vị duy trì tài khoản của mình hoặc khi cần thiết cho các mục đích được nêu trong Tuyên bố này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn. Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin của quý vị trong suốt khoảng thời gian bất kỳ cần thiết để đặt ra, thực hiện hoặc bảo vệ bất kỳ quyền hợp pháp nào. COOKIE Chúng tôi muốn hoạt động truy cập của quý vị vào Dịch vụ được dễ dàng, hiệu quả và hữu ích nhất có thể. Để làm điều này, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của quý vị, tăng cường bảo mật trang web và hiển thị cho quý vị quảng cáo liên quan. Cookie là gì? Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt tự động vào Thiết bị khi quý vị truy cập hầu hết các trang web. Chúng được lưu trữ bởi trình duyệt internet và chứa thông tin cơ bản về việc sử dụng internet của quý vị. Trình duyệt của quý vị gửi những cookie này trở lại trang web mỗi khi quý vị truy cập lại, để cookie có thể nhận ra Thiết bị và cải thiện trải nghiệm của quý vị bằng nhiều cách, chẳng hạn như cung cấp cho quý vị nội dung được cá nhân hóa. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để ghi nhớ thông tin đăng nhập của quý vị, nhờ đó quý vị không phải nhập lại thông tin này nhiều lần khi sử dụng Dịch vụ. Những cookie khác giúp chúng tôi hiểu sở thích của quý vị. Chúng tôi sử dụng ba loại cookie. Loại Ví dụ Cần thiết Những cookie này là cần thiết để giúp quý vị truy cập và di chuyển xung quanh trang web và sử dụng tất cả các tính năng của trang web hoặc trong ứng dụng. Khi không có những cookie này, trang web sẽ không hoạt động chính xác và quý vị không thể sử dụng một số tính năng quan trọng. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie để duy trì lượt đăng nhập của quý vị trong thời gian truy cập, vì vậy trang web không yêu cầu quý vị đăng nhập nhiều lần để truy cập các trang khác nhau. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie cần thiết cho mục đích phát hiện và ngăn chặn gian lận. Quý vị không thể tắt cookie cần thiết thông qua Công cụ chấp thuận cookie, vì những cookie đó là cần thiết để quý vị truy cập và sử dụng các tính năng của trang web. Phân tích và tùy chỉnh Chúng tôi sử dụng những cookie này để hiểu cách trang web đang được sử dụng và cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của quý vị trên trang web. Những cookie này có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin để giúp chúng tôi hiểu những phần nào của trang web thu hút sự quan tâm của khách truy cập và liệu họ có gặp bất kỳ lỗi nào không. Chúng tôi sử dụng những cookie này để kiểm tra các thiết kế và tính năng khác nhau cho các trang web của chúng tôi và chúng tôi cũng sử dụng chúng để theo dõi cách khách truy cập tiếp cận trang web. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để lưu cài đặt và tùy chọn của quý vị trên trang web, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và thông tin quý vị đã nhập trước đây khi tìm kiếm các tùy chọn du lịch. Một số cookie tùy chỉnh là cần thiết nếu quý vị muốn sử dụng một số tính năng của trang web. Quảng cáo Cookie quảng cáo giúp đảm bảo rằng quảng cáo quý vị thấy có liên quan đến quý vị càng nhiều càng tốt. Ví dụ: một số cookie quảng cáo giúp chọn quảng cáo dựa trên mối quan tâm của quý vị. Các cookie khác giúp ngăn quảng cáo cũ liên tục xuất hiện lại trước quý vị. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để dễ dàng chia sẻ nội dung từ trang web với bạn bè thông qua các mạng xã hội yêu thích của quý vị. Các trang web truyền thông xã hội, có thể thiết lập cookie nhận dạng quý vị khi quý vị xem nội dung trên trang web và cho phép quý vị chia sẻ nội dung trên cả trang web và trang web truyền thông xã hội thông qua việc sử dụng cài đặt chia sẻ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư của trang web truyền thông xã hội. Chúng tôi cũng hợp tác với các nhà quảng cáo bên thứ ba để cung cấp cho quý vị quyền truy cập nội dung du lịch thu hút sự quan tâm và có thể thiết lập cookie trên Dịch vụ để cung cấp cho quý vị quảng cáo phù hợp với mối quan tâm và sở thích của quý vị. Những "cookie bên thứ ba" này thu thập thông tin về hành vi duyệt và tương tác của quý vị với quảng cáo hoặc Dịch vụ nói chung. Thông tin này cũng giúp chúng tôi giới hạn số lần quý vị có thể thấy quảng cáo cũ và cải thiện trải nghiệm trực tuyến của quý vị. THAY ĐỔI TUYÊN BỐ VÀ THÔNG BÁO Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố này trong tương lai. Nếu chúng tôi cho rằng bất kỳ thay đổi nào đó là quan trọng, chúng tôi sẽ cho quý vị biết bằng cách thực hiện một hoặc nhiều hành động sau: gửi cho quý vị thông tin về thay đổi, đặt thông báo trên trang web và/hoặc đăng Tuyên bố đã cập nhật trên trang web. Chúng tôi sẽ ghi chú ở phần đầu Tuyên bố này khi Tuyên bố vừa mới được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích quý vị đôi lúc nên kiểm tra để xem lại phiên bản mới nhất và xem lại Tuyên bố này theo định kỳ để biết thông tin mới nhất về các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi. LIÊN HỆ Công ty Cổ Phần Doctor Bear 292/12 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Hotline : 0898000115 Email : admin@doctorbear.vn

?
Gói khám sức khỏe tổng quát này có được thanh toán bảo hiểm y tế không?

Các gói dịch vụ được sử dụng trong ứng dụng DoctorBear, được giới thiệu trên website doctorbear.vn là những dịch vụ giá trị gia tăng. Ngoài phạm vi thanh toán của Bảo Hiểm Y Tế.

?
Gói khám sức khỏe tổng quát cơ bản khác chuyên sâu như thế nào?

Các gói khám sức khỏe tổng quát ghi nhận các chỉ số sinh hóa và các chức năng của nhiều cơ quan của cơ thể. Từ đó phác họa một bức tranh tổng thể về tình trạng sức khỏe của quý khách. Còn các gói xét nghiệm chuyên sâu là bao gồm các xét nghiệm tập trung vào một cơ quan nào đó của cơ thể - ví dụ như : Gan. Giúp chẩn đoán chuyên sâu về chức năng của một bộ phân riêng biệt nào đó trên cơ thể.

?
Khi nào thì bạn cần dùng đến Doctor Bear

Bất cứ khi nào bạn cần đến lời khuyên của bác sĩ chuyên môn. Khi bạn hay người thân gặp phải một sự cố sức khỏe nào đó. Khi bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ra một quyết định quan trọng về sức khỏe. Khi bạn gặp các sự cố mãn tính cần chăm sóc sức khỏe lâu dài bởi bác sĩ chuyên khoa. Và khi bạn cần xét nghiệm các chỉ số sức khỏe. Hãy liên hệ với Doctor Bear. Các bác sĩ và đội ngũ tư vấn của Doctor Bear sẽ hỗ trợ bạn.

?
Tải ứng dụng Doctor Bear như thế nào?

Bạn đang sử dụng các loại điện thoại di động Android như Samsung, Oppo, Xiaomi...Hãy tải App Doctor Bear trên link sau trên CH Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DoctorBearUserApp Nếu bạn đang sử dụng điện thoại Iphone của Apple hãy tải ứng dụng Doctor Bear tại App Store : https://apps.apple.com/vn/app/doctor-bear-app/id1500831486 Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Doctor Bear.

?
Doctor Bear là gì?

Doctor Bear là một ứng dụng nền tảng kết nối giữa người dùng và các dịch vụ y tế trực tuyến. Bạn có thể tìm kiếm và lựa chọn bác sĩ phù hợp đến từ nhiều chuyên khoa khác nhau. Nhắn tin trao đổi trực tiếp đến bác sĩ. Gọi điện qua voice call hay video call với bác sĩ tư vấn. Đặt lịch khám và đặt các gói xét nghiệm tại nhà hoặc tại phòng khám theo yêu cầu. Doctor Bear luôn mang đến các dịch vụ trực tuyến hữu ích cho việc chăm sóc sức khỏe của bạn.

?
Cách xử lý khi cần điều chỉnh thời gian hẹn

Khi quý khách cần điều chỉnh thời gian đã lên lịch trước. Quý khách vui lòng thông báo sớm cho DoctorBear theo số điện thoại Hotline : 0898 000 115 / Phục vụ 24 /24 . Chúng tôi sẽ điều chỉnh lịch hẹn cho quý khách.